REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

"TRENUJ z KRZYCHEM – KRZYSZTOF GOLONKA"

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu [dalej: „Właściciel”] jest „TzK Krzysztof i Grzegorz Golonka Spółka jawna.”, Adres: ul .Millenium 45, 33-312 Tęgoborze ,NIP: 7343537306, REGON: 363761367, TEL: +48 574 554 472, E-MAIL: sklep@trenujzkrzychem.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Składając zamówienie na stronie www.TRENUJzKRZYCHEM.pl, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania

6. Właścicielowi Sklepu przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie obwieszczona wyłącznie przez opublikowanie regulaminu na stronie www.TRENUJzKRZYCHEM.pl

7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszelkie prawa do fotografii umieszczonych w Sklepie Internetowym są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione."

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

9. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

10. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§ 2 Zamówienia

 

1. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.TRENUJzKRZYCHEM.p

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep, bądź też w momencie dokonania płatności.

7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, możliwe jest anulowanie zamówienia poprzez zaprzestanie przechodzenia do jego kolejnych  etapów. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane

8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

 1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
 2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz ewentualnych prowizji od płatności online, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

10. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

12. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia

13. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych , Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

14. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §2 ust. 14, Sprzedawca może anulować zamówienie. Jeśli klient opłacił już zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić pieniądze Klientowi na numer konta z którego zostały wysłane.

 

§ 3 Sposoby płatności oraz realizacja zamówień

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • PRZELEW ZWYKŁY 

– wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta na dołączonej fakturze proforma,

 • PRZELEW SZYBKI - Przelewy24.pl  

- tzw. płatności online dostępne na stronie Sklepu we współpracy z serwisem Przelewy24.pl

- podmiotem świadczącym obsługę ww. płatności online jest PayPro S.A.

2. Klient nie ma możliwości dokonania płatności za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

3. Maksymalny termin oczekiwania na  wpłatę ze strony Klienta to 7 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sklep.

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i dotyczą wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej)

6. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 do 7 dni i liczony jest od momentu otrzymania płatności za zamówione produkty. W przypadku płatności kartą płatniczą, czas ten jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

8. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, operatora pocztowego, a także z powodu siły wyższej.

9. Sklep nie prowadzi wysyłki poza granicami terytorium Rzeczypospolitej Polski

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

11. Płatności online - Przelew natychmiastowy -"Płatności Shoper":  (UWAGA: usługa wstrzymana do odwołania)

  1. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
  2. Do końcowej ceny za zakupione produkty, może zostać naliczana dodatkowa prowizja przeznaczona bezpośrednio na obsługę płatności elektronicznych przez Blue Media S.A., o czym Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w momencie składania zamówienia
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
  4. Płatności Shoper - Obsługiwane banki oraz karty płatniczne:

Płatności Shoper

Banki dostępne w usłudze:

 • mTransfer - mBank
 • Inteligo - PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO - IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK - POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • Bank BGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET - Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile - Usługi bankowe

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze "Płatności Shoper"

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

12. Płatności online - PRZELEW SZYBKI - Przelewy24.pl: 

  1. Bezpieczeństwo ww. płatności online zapewnia PayPro S.A. (www.paypro.pl
  2. Operatorem kart płatniczych jest również PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
  4. Do końcowej ceny za zakupione produkty, może zostać naliczana dodatkowa prowizja przeznaczona bezpośrednio na obsługę płatności elektronicznych przez PayPro S.A., o czym Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w momencie składania zamówienia
  5. Serwis Przelewy24.pl jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat serwisu Przelewy24.pl znajdziecie Państwo bezpośrednio na ich stronie internetowej (TUTAJ).

§ 4 Reklamacje i Zwroty

1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od zakupu bez podawania przyczyny. Zwracany towar powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu i w stanie nie posiadających śladów użytkowania przez Klienta.

2. Koszty wysyłki w przypadku zwrotu towaru określonym w punkcie 1 §5 ponosi Klient.

3. Klient ma prawo zareklamować towar w terminie 14 dni od jego otrzymania. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą uwzględnianie.

4. O zamiarze reklamacji Klient powinien zawiadomić Sklep za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@trenujzkrzychem.pl

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Zastrzegamy jednak ze w przypadku gdy analiza reklamowanego produktu będzie wymagała przekazania produktu do wnikliwej analizy producentowi lub osobom trzecim, okres ten może się wydłużyć.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Sklep zwróci Klientowi równowartość transakcji wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami przesyłki.

7. Nieuzasadnione reklamacje oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą rozpatrywane. 

 • W szczególności dotyczy to np. rozszczelnienia się piłek z powodu naruszenia struktury wentyla. Najczęściej jest to  spowodowane użyciem nieodpowiedniej pompki lub niskiej jakości igłą do piłek w niej zawartą lub grą. Zdajemy sobie sprawę że otwór jest mały, ale nie trafienie w niego oraz wbijanie igły na siłę grozi w skrajnych przypadkach tzw. bocznym przebiciem wentyla lub nawet wepchnięciem wentyla do środka piłki.
 • Odradzamy również treningi piłkarskie w innych niż przystosowane do tego celu miejscach (boiska sportowe, orliki, hale treningowe itp). Mechaniczne uszkodzenia otoczenia, a także produktów treningowych (piłki, pachołki, itp) np. na skutek uderzeniu w ostre gałęzie drzew lub w inne nieodpowiednie elementy nie podlegają reklamacji. W przypadku produktów materiałowych, w szczególności wykonanych z jeansu, możliwe jest minimalne farbowanie innych produktów podczas ich kontaktu lub prania. Ewentualne szkody z tym związane nie są podstawą do reklamacji.  

 

§ 5 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§ 6 Obowiązek Ewidencjonowania w sklepie internetowym

1. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących sklep internetowy TRENUJzKRZYCHEM.PL jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania: 

"Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności Poz. 36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła"

 

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację.

4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

7. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności transferuj.pl.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

 1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
 2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl